Beseda se známým kardiochirurgem prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc proběhne 17. 5. 2024 tradičně v předvečer festivalu, tentokrát však v divadle na radnici v Mnichově Hradišti.

Beseda s hostem je vždy koncipována tak, že máte možnost položit anonymní dotaz, který moderátor přečte. Součástí besedy bude opět živá hudba v podání lidové muziky a ochutnávka vín.

Bližší informace přidáme již brzy.