Kontaktní údaje

Adresa: Bílá Hlína 3, 295 01
IČO: 03387941
DIČ: CZ03387941
Číslo účtu: 267861512/0300

Ředitel festivalu

Petr Hurt

E-mail: pojizersky.festival@seznam.cz
Tel.: +420 604 937 742

Starostka města

Mgr. Jana Blechová

E-mail: blechova@bakovnj.cz
Tel.: +420 326 214 030

Organizátor – jarmark

Hana Chocholoušová

E-mail: h.chocholousovapff@seznam.cz
Tel.: +420 737 745 625

Organizátor – účinkující

Taťána Hlaváčová

E-mail: tatanahlavacova@seznam.cz
Tel.: +420 733 374 684