Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů (dle novely zákona o GDPR)

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR, zapsán do spolkového rejstříku městským soudem v Praze dne 10. září 2014. Adresa Spolku je Bílá Hlína č.p. 3, pošta Mnichovo Hradiště, 293 05.

Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 033 87 941.

Dle stanov je statutárním zástupcem Spolku jeho předseda.

Účelem zpracování je vedení evidence členů spolku, když právním základem je členství ve spolku. Oprávněným zájmem je vedení evidence jednotlivých členů spolku. Osobní údaje nebude Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR poskytovat dalším, třetím osobám. Dobou, po kterou jsou osobní údaje uloženy je doba členství ve spolku dle stanov. Člen Spolku POJIZERSKÝ FOLKLOR má právo si kdykoliv vyžádat svou přihlášku od správce k opravě svých osobních údajů.