učitel s žákem před tabulí

Dnes si dovolujeme vložit příspěvek o lidové řeči na Mladoboleslavsku, který popsala Barbora Hoblová.

Máte i vy nějaká typická slovíčka, která existují jen u vás, ve vašem okolí či regionu? Podělte se s námi o ně v komentářích.

Jména podstatná a přídavná

Bába = černá kuchyně (také válcovitá poduška, na níž se paličkují krajkyj.

Babka = železo zaražené do klepací stolice, na které se naklepává kosa.

Brecarda = kořalka. Jak se napije ty brecardy, pak toho ví!

Boží = stálý přívlastek: Boží žně, Boží ouroda, Boží posel; Boží host = nejsvětější svátost při zaopatřování nemocných a umírajících.

Cizina = cizí lidé. To nejsou přátelé, je to docela cizina.

Čiperný = čilý, dychtivý. Což ta je do vdávání čiperná.

Červené svátky = velikonoce.

Jalově -ěte = malá jalovice. Měli jen krávu, teď mají taky jalovata.

Jízdňák = muž na koni. Přivez‘ si nevěstu z daleka na jedenácti vozech se dvacíti jízdňá-kama (t. j. mládenci a mužští hosté na koních) a moh’ si vzít na ni tesařskou kabeli (byla malá a droboučká).

Kanděra = mnohomluvný člověk. Jistě vám to namluvil Vašek, ten kanděra s kandérou!

Klepa-nec = klepací kladívko (kterým se naklepává kosa).

Klubaň = baňatá nádoba (s věrtel nebo dva) pletená jako ošatky.

Koníky = nové, bujné výhony stromu. Děti vám rostou jako koníky.

Lenošný = lenivý. Ste zkrátka taková vosoba lenošná.

Lumpisko = zhrubělé: lump. Ani nemluv, je to lumpisko, jako jeho bratr.

Medenčák = hrnec, kterým se nabírala voda z měděnee.

Makotina = Je na makotinu (opilý).

Moudro = moudrost. Inu arci, ty máš dycky moc moudra.

Mrzena = nekalý člověk, který každého omrzí.

Mšely = cizopasný hmyz. Slepice mají mšely.

Nemožný = neschopný práce. Dyž byla nemožná, vrátila se k mámě.

Okalek = kalová voda. Přijde-li vokalek, je to chyba na louku.

Párnice = mlátící stroj parní. Zrovna teď přivezli párnici L . . . ovům stateckejm.

Pastebný = do pastvy honěný. Pa-stebný husy.

Páš — pastva. Jo, dokud byly ouhory a vobčiny, to měl dobytek dost páše.

Pec = nejen vlastní pec, ale také zeď u pece vystavěná pro bezpečnost vždy z kamenů nebo cihel, i když ostatní stavení je zcela dřevěné. Zeď ta z pravidla poněkud vystupuje z čáry stavební.

Pěťák = pětník.

Poruška = dar na podplacení. Dali písařům na zámku ňáký porušky (podplatili je), a hned měli dovolení k svarbě.

Požahy = červánky. Usuzujou, že bude pršet, dyž sou ráno požahy, nebo dyž mouchy lezou a štípou, nebo dyž holubi a husy se koupají.

Přísno = Teď je tady velký přísno, drůbež nesmí do lesa ani do pole.

Proštěpek = rozštěpená násadka. Jak mám ten proštěpek v ruce, tak tě praštím.

Roženec = jeden ze čtyř kolíků dlouhých, zahnutých, které se zastrkují do hrabicí kosy.

Skejška = hrstka obilí. Nadělají skejšky, aby požatý vobilí na poli dřív proschlo.

Stavení = chalupa. Naše hospodyně byla ze stavení (z chalupy), ne z baráku.

Strachotina = barák rozbitý, až je strach, že spadne (stará rachota).

Stok = podezdívka pod plotnou.

Šušká = nepořádná ženská (vejdrna).

fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *