Etablovaný festival už myslím, dle pátého ročníku, nejspíš je a našel si své pevné místo mezi dalšími akcemi v Bakově nad Jizerou. Vypadá to tedy, že jsme začali psát folklorní historii 21. století.

Tentokrát jsme se opět vrátili na Mírové náměstí a přemýšleli jsme, jak ještě festival ozvláštnit, obměnit, oživit. Vždy po skončeném ročníku se sejde parta organizátorů a přemýšlí, jak by se ten další ročník festivalu vylepšil.

Založili jsme nově Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR, který bude od příštího ročníku hlavním pořadatel festivalu, společně s městem Bakov nad Jizerou. Na začátku roku 2015 jsme obdrželi naše nové festivalové logo, které nám vyhotovila grafička Veronika Vynikalová.

Jelikož se jedná o malé jubileum, dohodli jsme se, že necháme vytisknout malou brožuru s úvodním slovem bývalé starostky Jany Štěpánové, současného nově zvoleného starosty Radima Šimáně, ředitele festivalu Petra Hurta, s informacemi o účinkujících a programem festivalu.

Dále byla změněna trasa průvodu, ale o tom později.

Datum festivalu bylo stanoveno na 4. července 2015. Standardně probíhaly přípravy jako výběr účinkujících, zajištění pódia a ostatních záležitostí, které mají organizátoři již zažité. A samozřejmě se pracovalo i na výběru hosta na páteční besedu.

Tentokráte jsme spojili síly s Československou obcí legionářskou Jednotou Mladá Boleslav. Sobotní datum připadlo na 2 významné milníky v naší historii. 600. výročí upálení reformátora mistra Jana Husa a 100. výročí známého projevu Tomáše Garrigua Masaryka v Reformačním sále v Ženevě, v němž deklaroval odhodlání k boji proti habsburské monarchii.

3. července se během dopoledne připravil divadelní sál na večerní besedu, odpoledne se jako i roky předtím začalo stavět podium, které poté necháváme v noci hlídat, a večer jsme v 19 hodin mohli začít. Nechyběl Radek Zakonov s víny z vinotéky Hruška a o hudební doprovod se postarali kluci z Duo GraŽ. Jednalo se o bývalého primáše VUS Ondráš Lubomíra Graffeho a akordeonistu Jaromíra Žižku. Oba také doprovodili druhý den folklorní soubor Veselá Partyja.

Hosté besedy byli ředitel Kliniky doktora Pírka MUDr. Stanislav Najman a válečný veterán MUDr. Jindřich Sitta. Bohužel tato beseda se nesetkala se zájmem veřejnosti a nakonec zde bylo 10 diváků. Z toho 8 organizátorů. Další překvapení čekalo po skončení besedy, kdy pro pana Sittu přijel řidič, ač měl pan doktor zamluvený a zaplacený pokoj v hotelu. Nedá se nic dělat, i takové věci se dějí.

Nakonec jsme si po besedě užili pěkné posezení v malém kruhu a kluci nám hezky zahráli. Dokonce si je pan Najman objednal na vánoční večírek kliniky.

Sobota začala opět dopoledními přípravami. V 10 hodin se uskutečnila vernisáž legionářské výstavy v místním Muzeu Bakovska, kterou zahájil předseda mladoboleslavské jednoty Tomáš Pilvousek, a ve 12 hodin už vítal pan starosta Radim Šimáně a ředitel festivalu Petr Hurt zástupce účinkujících a hostů na městském úřadě.

Poté se všichni přesunuli i s ostatními členy folklorních souborů do Komenského sadů, kde od 13 hodin proběhl pietní akt u pomníku padlých vojáků z obou světových válek a kde byly připomenuty již zde dříve zmíněná dvě výročí. Poté se zde seřadil průvod, který prošel Žižkovou ulicí až na Mírové náměstí. Průvodu se také zúčastnilo mnoho členů baráčnické V. Župy Václava Budovce z Budova, kteří oslavili v nedaleké Nové Vsi významné jubileum této Župy. Průvod byl tedy bohatý. Jen počasí nám nepřálo. Bylo strašné vedro. Během dne naštěstí hasiči pokropili silnici na náměstí a byla zde k dispozici i cisterna s pitnou vodou.

Po příchodu na náměstí pozval na pódium moderátor Jan Hejdrych starostu města Radima Šimáně, radního Středočeského kraje Karla Horčičku, ředitele Kliniky doktora Pírka Stanislava Najmana a ředitele festivalu Petra Hurta, kteří společně svými proslovy festival zahájili. Poté převzal Petr Hurt od legionářů státní vlajku, kterou  umístil do stojanu na pódiu, legionáři vystřelili čestnou salvu a festival se rozeběhl dle programu. Na pódiu mohli diváci vidět domácí folklorní soubory z Malé Bělé. Dětský Kominíček, dospělý Furiant, který vystupoval s lidovou muzikou Osmikráska z Prahy, a Pozdní sběr, což jsou tanečníci dříve narození, pod vedením Miroslava Činky. Dále se představil folklorní soubor Jizera z Liberce a velký prostor dostala jižní Morava, kterou zastoupily tři folklorní soubory. Lipina z Vracova, Dúbrava z Dubňan, oba soubory s cimbálovou muzikou a Veselá Partyja z Boršic, kterou doprovodilo několik top muzikantů.  Bývalý a současný primáš VUS Ondráš a basista tohoto vojenského souboru.

V programu byla také soutěž pro účinkující v podobě navlékání korálků na čas. Vítěz dostal poukaz na nákup do stánku s vínem  vinotéky Hruška. Tentokráte to byl soubor Lipina z Vracova. A samozřejmě nechyběla soutěž pro děti v podobě malování obrázků, z nichž tři nejlepší byly odměněny na pódiu. 

Návštěvníci mohli tak jako každý rok obdivovat i krásný staročeský jarmark, který je vždy ozdobou festivalu.

Na závěr byli na pódium pozváni zástupci všech účinkujících, kteří obdrželi pamětní list a květinu a na úplný závěr se všichni účinkující vměstnali na pódium, kde si zazpívali „Proč bychom veselí nebyli“.

Následoval úklid na náměstí a přesun do volnočasového areálu, kde přišlo vhod vykoupání se v místním přírodním koupališti a večerní after-party s večeří. Hrálo se a zpívalo až do rána. Několik děvčat nezapomene, jak jim v různých chatkách skočil do postele jeden z tanečníků souboru Lipina v brzkých ranních hodinách. Jelikož zde přespávaly dva soubory, organizátoři si díky obci legionářské vypůjčili vojenské stany a vojenská lehátka. Což v tom horkém počasí přišlo vhod.

Ráno po snídani se oba soubory, Dúbrava a Lipina, vydaly k domovu, organizátoři uklidili chatky a klubovnu, a tím zakončili pátý ročník Pojizerského folklorního festivalu. Hurá tedy na šestý.

fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *