Folklor žije, četl jsem nedávno na některých tričkách. A my toto heslo naplňujeme také, když připravujeme 6. ročník Pojizerského folklorního festivalu.

Jako obvykle, celý tým (všichni členové Spolku POJIZERSKÝ FOLKLOR + pomocníci festivalu) se sešel již na podzim po 5. ročníku festivalu, aby ho zhodnotil v kladných i záporných věcech a připravil si nápady a podněty pro rok následující.

Termín dalšího ročníku byl stanoven na 2. července 2016, opět v Bakově nad Jizerou a opět na Mírovém náměstí.

Následovalo oslovení účinkujících, sponzorů, schůzky organizátorů a zástupců města… Prostě vše běželo, jak má, a detaily se ladily až na konci.

Opět jsme dostali možnost 2 rozhovorů v Signál rádiu, rozhovoru pro regionální televizi 1. Boleslavská a také krátké interview v Českém rozhlase.

Termín se nám přiblížil na dohled a nervozita stoupá. Ve čtvrtek před festivalem jsme měli schůzku celého týmu, kde každý obdržel veškeré pokyny a dohodly se poslední podrobnosti. Na nic se nesmí zapomenout, vše musí klapnout.

V pátek už se připravuje sál na besedu s hostem, připravují se dárky pro účinkující na městském úřadě, začínají se chystat i některé věci na náměstí.

Večer v půl 7 přijíždí host na besedu, jímž je skvělý herec a bavič pan Luděk Sobota v doprovodu své ženy. Víno zajišťuje po celý večer Radek Zakonov z vinotéky Hruška. Sál je velmi slušně zaplněný a nálada jako vždy skvělá. Také proto, že o hudební doprovod se postarali bratři Patrik a Hynek Hradečtí. Zazpívali nejen lidové písně, ale také například písně Karla Gotta. A venku se v průběhu besedy staví podium na 6. ročník festivalu.

V sobotu dopoledne se schází celý festivalový tým a probíhají poslední přípravy. Úprava sálu pro účinkující a občerstvení, odpadkové koše a lavičky na náměstí, stany.

Ve 12 hodin už ale přichází na městský úřad zástupci folklorních souborů a dalších vystupujících a hostů, kde je vítají starosta města pan Radim Šimáně a  ředitel festivalu Petr Hurt. Předávají se malé dárky a poté je připraveno lehké občerstvení. Ve 13 hodin se máme všichni sejít v Komenského sadech na pietní akt u pomníku padlých vojáků z obou světových válek. Jenže člověk míní a příroda mění. Zvukař a dodavatel podia v jedné osobě, pan Tvrzník, přichází se zprávou, že se sem žene něco velkého. Okamžitě se sjíždí se střechou podia níže, obcházíme stánkaře, aby se schovali, a za chvíli je to tady. Hrozný vítr, déšť a poté spoušť. Petr s Jakubem se snažili udržet party stan, který i s nimi letěl cca 6 m. Nebyl to hezký pohled na náměstí po té spoušti. Ale během chvilky zde byli hasiči a pomohli s úklidem.

Mezitím se folklorní soubory přesunuly do Komenského sadů a my jsme mohli, ač s půlhodinovým skluzem, začít vše dle programu. Pietní akt, krojovaný průvod plný zpěvu a tance až na Mírové náměstí, kde na podiu slavnostně zahájili festival starosta města Radim Šimáně, herec Luděk Sobota, zástupce Středočeského kraje Zdeněk Štefek a ředitel festivalu Petr Hurt. Po předání státní vlajky řediteli festivalu z rukou legionáře a čestné salvy se rozeběhl celý program. Na podiu se postupně vystřídali domácí FS Pozdní sběr a DFS Kominíček z Malé Bělé, FS Jiskra z Plzně, DFS Lipinka z Vracova společně s Tetičkami z Vracova (bývalé tanečnice souboru Lipina), FS Dykyta z Přerova nad Labem, Slovácký krúžek z Prahy, hudební skupina Amnis z Mladé Boleslavi, bratrské duo Patrik a Hynek Hradečtí z Domažlic a jako zpestření bylo zahráno několik písní na fujaru panem Radkem Musilem.

Bohužel jsou věci a situace, které ovlivnit nelze. A to je například počasí. Ke konci festivalu přišel opět silný déšť. A tak jsme poslední 2 vystoupení zrušili, protože i diváci se rozutekli.

Závěr jsme tedy udělali v divadelním sále na podiu, kde jsme předali pamětní listy a květiny, všem poděkovali a pomalu jsme začali balit a uklízet.

Večer jsme se sešli ve volnočasovém areálu, kde měli účinkující připravenou večeři a kde začala neformální zábava až do ranních hodin.

Díky všem sponzorům a organizátorům a zase za rok, přátelé.

fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *