Tanečnice a tanečník z VUS Ondráš

„A“ je písmeno, kterým začíná abeceda. První muž se jmenoval Adam. I proto začíná tento text písmenem „A“, protože to je začátek něčeho, co bude, doufáme, pokračovat i dále, co vytvoří tradici, o které se jednou bude mluvit.

9. července roku 2011 je to magické datum, kdy se v Bakově nad Jizerou, na Mírovém náměstí, uskutečnil 1. ročník Pojizerského folklorního festivalu.

Tento festival navázal na malé folklorní festivaly v obci Bílá Hlína, které se konaly na místním hřišti v letech 2003–2007.

V roce 2010 se sešli Petr Hurt a Šárka Bencová s myšlenkou, zdali nepokračovat s folklorními festivaly ve větším měřítku a v Bakově nad Jizerou. Do přípravného týmu byl přizván senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko Jaromír Jermář a Jana Vélová. Proběhla první schůzka se starostkou města Bakov nad Jizerou Janou Štěpánovou, která byla s myšlenkou seznámena a projevila nadšení a souhlas uspořádat takovouto akci v centru města, na Mírovém náměstí. Dále proběhla schůzka na sekretariátu Folklorního sdružení ČR s jeho předsedou Zdeňkem Pšenicou, který také přislíbil podporu, a festival byl zahrnut do velké rodiny folklorních festivalů v celé České republice. Zde pan předseda pojmenoval pana Hurta ředitelem festivalu, a tak vznikla jeho funkce.

Začaly přípravy prvního ročníku. Oslovit vystupující, zajistit nějaké materiální věci jako podium, lavičky a další si vzala na starost Šárka Bencová. Staročeský jarmark, občerstvení a další podobné záležitosti zajišťovala Jana Vélová a Petr Hurt si vzal na starost oslovení sponzorů a zajištění finančního krytí festivalu a jeho medializaci. Za podpory Jaromíra Jermáře se podařilo dohodnout úplné uzavření Mírového náměstí, aby bylo určeno jen pro festival.

Přípravný tým se rozhodl začít festival již v pátek, kdy byla připravena beseda s hostem v městském divadelním sále, což mělo být jako pozvánkou na Pojizerský folklorní festival. Historicky prvním hostem, který byl pozván a toto pozvání přijal, byl známý sexuolog MUDr. Radim Uzel. Pan doktor převzal také nad festivalem záštitu. Na sobotu byl naplánován ryze folklorní program s malým zpestřením, což byl přelet historických letadel z letiště v Mladé Boleslavi.

Plakát se všemi informacemi připravila grafička Veronika Nechvátalová.

Spousta práce se také odehrávala na městském úřadě pod vedením paní starostky. Například zajištění potřebných prostor, toalet a technického zázemí. Vedení města v tomto směru odvedlo také velký kus práce a právem je hrdým spoluorganizátorem tohoto festivalu.

Den „D“ nastal 8. července 2011. Již od rána probíhaly přípravy na městském úřadě, v divadelním sále, na náměstí. Kolem 13. hodiny už dorazil první folklorní soubor. A zrovna TOP soubor. VUS Ondráš z Brna. Díky předsedovi FOS ČR se nám podařilo domluvit právě naše jediné profesionály v tomto odvětví v České republice. Členy Ondráše jsme byli požádáni o zajištění prostor ke zkoušce. Tanečníci měli připraven Dům dětí a mládeže a orchestr, pod vedením Lubomíra Graffeho,  podium v divadelním sále. Technici souboru Ondráš si začali pomalu připravovat zvučení na náměstí, kde se zároveň stavělo podium.

Po zkoušce se odjel soubor ubytovat do Ptýrova na farmu, kde je zároveň hotel. Ve stejném čase se připravil divadelní sál pro večerní besedu. Ač bylo v předprodeji rozebráno pouze 10 lístků, večer byl sál zaplněn.

Před besedou a v průběhu jednotlivých přestávek hrál orchestr VUS Ondráš a návštěvníci mohli ochutnat víno Hruška od Radka Zakonova z Mladé Boleslavi. Večer byl rozdělen do 3 částí. Starostka Jana Štěpánová na začátku všechny přítomné přivítala milým úvodním slovem a poté pozvala na podium ředitele festivalu Petra Hurta, který se zhostil moderace večera s hostem a pozval si k sobě Radima Uzla. V první části měl připravené dotazy moderátor a v dalších dvou četl dotazy z lístečků, které psali lidé z publika. Debata se vedla ve velmi vtipném duchu. Na jejím závěru pozval moderátor na podium opět paní starostku, která předala panu Uzlovi malý dárek v podobě balíčku plného klobás a dalších pochutin.

Po skončení besedy měli diváci možnost se s panem doktorem vyfotit či si nechat dát autogram. Jakmile projevil pan Uzel přání, byl odvezen do hotelu Famozclub na Zvířeticích.  Někteří nadšenci, mezi nimiž nechyběl ani programový ředitel VUS Ondráš Čestmír Komárek, poseděli v sále ještě o něco déle.

V sobotu běžely přípravy již od brzkého rána. Před 10. hodinou se totiž začal řadit krojovaný průvod před místní sokolovnou. Již dopoledne se pomalu sjížděli jednotliví vystupující. Divadelní sál se úklidem a úpravou vybavení proměnil v šatnu a zázemí pro soubory.  Orchestr Ondráše měl zázemí ve druhém patře divadla a tanečníci Ondráše měli vlastní stan vedle podia. Z druhé strany podia bylo malé podium pro celý orchestr VUS Ondráš.

V 10 hodin u sokolovny trubač ohlásil start průvodu. V čele stáli členové Československé obce legionářské – Jednoty Mladá Boleslav se státní vlajkou. Poté šel v průvodu senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko PhDr. Jaromír Jermář, ředitel festivalu Petr Hurt a starostka města Mgr. Jana Štěpánová , která šla v Boleslavském kroji. Poté následovala roztančená a rozezpívaná část průvodu, kde mohli diváci spatřit tanečníky VUS Ondráš z Brna, FS Furiant a DFS Kominíček z Malé Bělé, FS Šafrán z Jablonce nad Nisou, FS Dykyta z Krásné Lípy a Krkonošský Horal z Vrchlabí. Závěr průvodu patřil členům V. baráčnické župy Václava Budovce z Budova.

Po příchodu průvodu na Mírové náměstí pozval na podium moderátor Jan Hejdrych postupně MUDr. Radima Uzla, PhDr. Jaromíra Jermáře, který zde zastupoval zároveň Středočeský kraj, ředitele festivalu Petra Hurta a starostku města Mgr. Janu Štěpánovou. Každý z nich dostal prostor k úvodnímu slovu. Poté přišel na řadu zahajovací ceremoniál. Jeden z legionářů přinesl na podium státní vlajku, kterou předal řediteli festivalu. Vlajka byla poté umístěna na pódiu. Následovala slavnostní salva z pušek legionářů. Poté se rozeběhl program naplno a na podiu se postupně střídaly všechny folklorní soubory se svými vystoupeními.

Ve 12 hodin proběhlo na městském úřadě oficiální přivítání zástupců účinkujících a hostů starostkou města Janou Štěpánovou a ředitelem festivalu Petrem Hurtem. Všem hostům byl předán malý dárek jako upomínka na návštěvu Bakova nad Jizerou a Pojizerského folklorního festivalu. V předsálí bylo připraveno pro všechny malé občerstvení.

Kolem 13 hodiny přeletěla nad Mírovým náměstím historická letadla z Nadace Metoděje Vlacha.

Všichni návštěvníci festivalu mohli také obdivovat krásný staročeský jarmark, zaměřený na klasická řemesla a pochutiny.

Festival byl slavnostně zakončen v 17 hodin, kdy se na podiu sešli zástupci jednotlivých účinkujících a z rukou ředitele festivalu obdrželi kytici a pamětní list. Pan ředitel obdaroval kyticí také své dvě kolegyně Šárku Bencovou a Janu Vélovou, které dojmul k slzám. První ročník byl za nimi a tradice byla započata. Našlo si sem cestu více než 1000 platících diváků a 200 vystupujících. Poděkování patří městu Bakov nad Jizerou a všem organizátorům i sponzorům.

fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *